invulschema metriek stelsel

In groep 7/8 komt het metriek stelsel veelvuldig aan bod. Ik leer kinderen altijd te werken met het rijtje kilo -  hecto - deca - ... - deci - centi - milli. Er komt altijd een nul bij of er gaat een nul af, tenzij het over vierkante of kubieke gaat, dan werk je met 2 of 3 nullen en dat kun je zien aan de getalletjes die er dan in het klein boven staan.
Als ze deze truc eenmaal doorhebben gaat het vaak heel goed. Sommige kinderen blijven dit moeilijk vinden. Voor hen heb ik een heel eenvoudig documentje gemaakt waarin ze het getal schrijven dat ze weten en dan met stapjes naar de nieuwe eenheid kunnen komen.

invulschema metriek stelsel