gedichtenhoek in de middenbouw

Tijdens een stage in groep 3-4-5 heb ik een gedichtenhoek gemaakt. In de hoek lagen heel veel boeken met gedichten, hingen posters van plint en werden de kinderen vooral uitgenodigd om veel te lezen en te schrijven.
Ieder kind had ook een eigen mapje waarin de schrijfsels bewaard werden. Een groot succes en het leukste is dat de gedichtenhoek nog steeds jaarlijks wordt gebruikt terwijl mijn stage al bijna 10 jaar geleden is!

opdrachtkaarten gedichtenhoek