evaluatieformulier tekenen

Het beoordelen van tekenopdrachten van de kinderen vind ik altijd lastig. Wel vind ik het belangrijk om met de kinderen kritisch naar hun werk te kijken. Als hulpmiddel hierbij heb ik een formulier gemaakt dat gebruikt kan worden.
In de eerste kolom wordt aangekruisd welke onderdelen bij de opdracht belangrijk zijn. Dat kan bij de start van de opdracht, maar ook achteraf. De aandachtspunten kunnen voor alle leerlingen hetzelfde zijn, maar ook gekoppeld worden aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Wanneer de opdracht klaar is, vult het kind het formulier eerst zelf in. Daarna kijken de leerkracht en het kind samen en proberen samen tot een eindbeoordeling te komen.

evaluatieformulier tekenen